Värmlands Museum, Karlstad 2006
Cyrillushuset, från separatutställningen /
from the soloexhibition "Moments of insight"

Tillbaka