Vila vid källan, Vänersborg, V:a Götalandsregionen, skulpturgrupp med vattenspegel i parken på Brinkåsens psykiatriska vårdanläggning. Material : larvikit och marmor, storlek: 8,6 x 4,5 x 3,15 m. 2011.

Contemplation at the water spring, City of Vanersborg, sculpture group with water at Brinkåsen Psychiatric hospital. Material : larvikit and marble, size: 8,6 x 4,5 x 3,15 m. 2011.

Vila vid källan (del), Vänersborg, V:a Götalandsregionen, skulpturgrupp med vattenspegel i parken på Brinkåsens psykiatriska vårdanläggning. Material : larvikit och marmor, storlek: 2,3 x 1,3 x 0,8 m. 2011.

Contemplation at the water spring (part), City of Vanersborg, sculpture group with water at Brinkåsen Psychiatric hospital. Material : larvikit and marble, size: 2,3 x 1,3 x 0,8 m. 2011.

Vila vid källan (del), Vänersborg, V:a Götalandsregionen, skulpturgrupp med vattenspegel i parken på Brinkåsens psykiatriska vårdanläggning. Material : larvikit och marmor, storlek: 4,3 x 3,5 x 3,15 m. 2011.

Contemplation at the water spring (part), City of Vanersborg, sculpture group with water at Brinkåsen Psychiatric hospital. Material : larvikit and marble, size: 4,3 x 3,5 x 3,15 m. 2011.

Tillbaka