Vågrörelser,
60x60x30 cm vardera,
alabaster och diabas


Waves,
60x60x30 cm each,
alabaster and diabas

 

Tillbaka