Under trädet,
70x60x25 cm,
alabaster och diabas

Under the tree,
70x60x25 cm,
alabaster and diabas

 

Tillbaka