Där ute i kosmos 2 /There in cosmos 2

larvikit och diabas / larvikit and diabase
55x40x43 cm
2006Karlstads Kommun, Råtorpsskolan /
City of Karlstad, School of Råtorp

Tillbaka