Den ännu smalare vägen, marmor,
70x25x22 cm,
2015.

The most narrow road,
marble, 70x25x22 cm,
2015.

Tillbaka