Portal med puckar, Skutbergets friluftsområde, Karlstads kommun, skulpturgruppen av granit, diabas och gnejs, höjd 210 cm, 2012.

Portal with pucks, Skutbergets recreational area, City of Karlstad, sculpture group of granite, diabase and gneiss, height 210 cm, 2012.

Tillbaka