Interiör från separatutställning på Galleri Oijens,
Göteborg 1996

View from solo exibition at Gallery Oijens,
Gothenburg 1996

Tillbaka