Ögonblick av insikt / Moments of insight

serpentin-marmor / serpentin-marble
70x50x40 cm
2005

Tillbaka