Ann Carlsson Korneev

Offentliga verk / Public works

Klicka på bilderna för att se dem större
Click on images to enlarge
Förstasida / Main page
Skulpturer, utställningar / Sculptures, exhibitions
Reliefer / Reliefs
Målningar / Paintings
CV

På väg,
210 x 80 x 75 cm, marmor och larvikit, 2016.  
Placerad på Spikön, Trollhättan 2018 

Traveller,
210 x 80 x 75 cm, marble and larvikit.
Placed at Spikön recreation area, Trollhättan 2018

Blomma – Knopp
verk till Ö:a Björreds vårdboende, Angered,
Göteborgs stad. 2019

Flower – Bud,
sculpture for the residential care Ö:a Björred, Angered,
City of Göteborg

Insikt-Utsikt,
skulpturgrupp av brons och granit,
Sjöängens Kulturcenter, Askersunds kommun,
2016,
tillsammans med Viktor Korneev.

Insight – Outlook,
sculpture group of bronze and granite,
Sjöängens Culture center,
Askersund,
together with Viktor Korneev.

Livshjulet-Möten i ögonhöjd,
Brunnsparken, Göteborgs stad,
2014,
skulptur av larvikit, höjd 150 cm.

The wheel of life,
City of Gothenburg, park area Brunnsparken,
2014,
sculpture of larvikit, height 150 cm.

Kolla bollarna,
lekskulpturgrupp i granit till Kollaskolans skolgård,
Kungsbacka,
2015

Kolla bollarna,
sculpture of granite, Kolla School,
Kungsbacka,
2015

Spela bollen!
skulpturgrupp, Idrottsplatsen Hammaren, Mariefred,
Strängnäs kommun,
2013

Play the ball!
sculpture group at recreation and sport area,
City of Mariefred
2013

Portal med puckar
Skutbergets friluftsområde, Karlstads kommun,
skulpturgruppen av granit, diabas och gnejs, höjd 210 cm,
2012.

Portal with pucks
Skutbergets recreational area, City of Karlstad,
sculpture group of granite, diabase and gneiss, height 210 cm,
2012.

Vila vid källan
Vänersborg, V:a Götalandsregionen,
skulpturgrupp med vattenspegel i parken på
Brinkåsens psykiatriska vårdanläggning.
Material : larvikit och marmor,
storlek: 8,6 x 4,5 x 3,15 m. 2011.

Contemplation at the water spring
City of Vanersborg,
sculpture group with water at
Brinkåsen Psychiatric hospital.
Material : larvikit and marble,
size: 8,6 x 4,5 x 3,15 m. 2011.

Vila vid källan (del)
Vänersborg, V:a Götalandsregionen,
skulpturgrupp med vattenspegel i parken på
Brinkåsens psykiatriska vårdanläggning.
Material : larvikit och marmor,
storlek: 4,3 x 3,5 x 3,15 m. 2011.

Contemplation at the water spring (part)
City of Vanersborg,
sculpture group with water at
Brinkåsen Psychiatric hospital.
Material : larvikit and marble,
size: 4,3 x 3,5 x 3,15 m. 2011.

Vila vid källan (del)
Vänersborg, V:a Götalandsregionen,
skulpturgrupp med vattenspegel i parken på
Brinkåsens psykiatriska vårdanläggning.
Material : larvikit och marmor,
storlek: 2,3 x 1,3 x 0,8 m. 2011.

Contemplation at the water spring (part)
City of Vanersborg,
sculpture group with water at
Brinkåsen Psychiatric hospital.
Material : larvikit and marble,
size: 2,3 x 1,3 x 0,8 m. 2011.

Song of the wind
larvikit, 180x180x150 cm
Bostadsområdet Kolningsberget, Stenungsundshem, 2009.

Song of the wind
larvikit, 180x180x150 cm
Habitat area Kolningsberget, Stenungsundshem, 2009

Cyklisk bana IV
larvikit, 300x200x150 cm
Bollebygds järnvägsstation, 2008.

Cyclic orbit IV
larvikit, 300x200x150 cm
Bollebygd railwaystation, 2008

Rosen
marmor och granit, 140x50x50 cm.
Lärcentrum, Forshaga kommun, 2009.

The Rose
marble and granite, 140x50x50 cm,
Education center, City of Forshaga, 2009

En vandring mot horisontens ljus
granit, 320x270x100 cm
Ytre Hvaler nasjonalpark, Norge, 2008.

Walking towards the light of the horizon
granite, 320x270x100 cm
Ytre Hvaler National park, Norway, 2008

Mellan två vatten / Between two waters
placerad vid Lilla Å-promenaden i Örebro /
City of Örebro at The Small Riverwalk
vänster / left: larvikit, 150x60x60 cm
höger/ right: marmor / marble, 220x85x50 cm
Beställare: Statens Konstråd och Örebro Kommun
2000
Madonna I
diabas / diabase
1996
höjd/height: 170 cm
Skärholmens centrum, HSB Stockholm

Madonna I - III
diabas / diabase, 1996
Madonna I, höjd/height: 170, Skärholmens centrum, HSB Stockholm
Madonna III, höjd/height: 130 cm, Karlstads Kommun, Universitetet

Som ovan så nedan - Det allseende ögat /
As above so below - The allseeing eye
Örebro Kommun, Naturens Hus /
City of Örebro, The house of nature
diabas / diabase
105 x 90 x 25 cm
2001
Där ute i kosmos 2 /There in cosmos 2
larvikit och diabas / larvikit and diabase
55x40x43 cm
2006
Karlstads Kommun, Råtorpsskolan /
City of Karlstad, School of Råtorp  
Taos boning /Pavilion of Dao
orsasandsten / sandstone
160x160x90 cm
2004
Orsa Kommun.
Rocka - på havets botten /
Ray - at the bottom of the Sea
granit / granite
200 x 200 x 50 cm
Kärra Centrum, Göteborg /
City of Gothenburg, Kärra
1997
Vinge / Grey wing
larvikit
90 x 20 x 4 cm
2002
Öhrlings Revisionsbyrå, Göteborg
Body, soul and spirit
marmor / marble
90 x 50 x 30 cm
Geovetarcentrum, Göteborgs universitet/
University of Gothenburg, Geological institution
1995
Kärlek och klarhet / Love and wisdom
marmor och kalksten / marble and limestone
höjd/height: 110 + 170 cm
Placerad på Uddevalla Sjukhus, entrén till psykiatriska kliniken /
Hospital of Uddevalla, entrance of the psychiatric clinic 
1998
 
Solarsign
kalksten / limestone
160 x 90 x 35 cm
Kroatien, Brac, Donji Humas / Croatia
2003