Mellan två vatten / Between two waters

placerad vid Lilla Å-promenaden i Örebro /
City of Örebro at The Small Riverwalk

marmor / marble

220 x 85 x 50 cm

Beställare: Statens Konstråd och Örebro Kommun

2000

Mellan två vatten / Between two waters

placerad vid Lilla Å-promenaden i Örebro /
City of Örebro at The Small Riverwalk

larvikit

150 x 60 x 60 cm

Beställare: Statens Konstråd och Örebro Kommun

2000

Tillbaka