Madonna / The Madonnas

diabas / diabase
1996
höjd/height: 170 cm

Skärholmens centrum, HSB Stockholm

Tillbaka