Lyssna till havet I,
23x45x28 cm,
alabaster och diabas

Listen to the sea I,
23x45x28 cm,
alabaster and diabas

 

Tillbaka