Livshjulet-Möten i ögonhöjd,
Brunnsparken, Göteborgs stad,
2014,
skulptur av larvikit, höjd 150 cm.

The wheel of life,
City of Gothenburg, park area Brunnsparken,
2014,
sculpture of larvikit, height 150 cm.

Tillbaka