Kolla bollarna,
lekskulpturgrupp i granit till Kollaskolans skolgård,
Kungsbacka,
2015

Kolla bollarna,
sculpture of granite, Kolla School,
Kungsbacka,
2015

Tillbaka