Insikt-Utsikt,
skulpturgrupp av brons och granit,
Sjöängens Kulturcenter, Askersunds kommun,
2016,
tillsammans med Viktor Korneev.

Insight – Outlook,
sculpture group of bronze and granite,
Sjöängens Culture center,
Askersund,
together with Viktor Korneev.

Tillbaka