En vandring mot horisontens ljus
granit, 320x270x100 cm
Ytre Hvaler nasjonalpark, Norge, 2008.

Walking towards the light of the horizon
granite, 320x270x100 cm
Ytre Hvaler National park, Norway, 2008

Tillbaka